รูปประจำตัว

Kirati Thaseekaew

ข้อมูลในโรงเรียน

นายกีรติ ทาสีแก้ว (34162)

เลขที่ 5 | ชั้นและห้อง 3/2

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายกีรติ ทาสีแก้ว

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Kirati Thaseekaew

หมายเลขโทรศัพท์ 0951786023

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด