รูปประจำตัว

Pawin Upamai

ข้อมูลในโรงเรียน

นายปวีณ อุปมัย (34519)

เลขที่ 6 | ชั้นและห้อง 3/11

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายปวีณ อุปมัย

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Pawin Upamai

หมายเลขโทรศัพท์ 0807273313

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด