รูปประจำตัว

Kittisuk choruk

ข้อมูลในโรงเรียน

นายกิตติศักดิ์ ช่อรักษ์ (34161)

เลขที่ 4 | ชั้นและห้อง 3/2

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายกิตติศักดิ์ ช่อรักษ์

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Kittisuk choruk

หมายเลขโทรศัพท์ 0981648950

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด