รูปประจำตัว

Onpreeya Jantapatang

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวอรปรียา จันทะปะทัง (34510)

เลขที่ 32 | ชั้นและห้อง 3/10

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวอรปรียา จันทะปะทัง

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Onpreeya Jantapatang

หมายเลขโทรศัพท์ 0936402729

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด