รูปประจำตัว

Kantaphoom Daokhuntod

ข้อมูลในโรงเรียน

นายกันตภูมิ เดาขุนทด (34160)

เลขที่ 3 | ชั้นและห้อง 3/2

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายกันตภูมิ เดาขุนทด

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Kantaphoom Daokhuntod

หมายเลขโทรศัพท์ 0651088252

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด