รูปประจำตัว

Kasidet Yodsatern

ข้อมูลในโรงเรียน

นายกษิด์เดช ยอดสะเทิน (34159)

เลขที่ 2 | ชั้นและห้อง 3/2

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายกษิด์เดช ยอดสะเทิน

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Kasidet Yodsatern

หมายเลขโทรศัพท์ 0636278014

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด