รูปประจำตัว

Channanporn Sangkhamanee

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวชนันภรณ์ สังฆมณี (34491)

เลขที่ 17 | ชั้นและห้อง 3/10

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวชนันภรณ์ สังฆมณี

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Channanporn Sangkhamanee

หมายเลขโทรศัพท์ 0611010797

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด