รูปประจำตัว

Jirattikan papaka

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวจิรัฐติกาล ปาปะกะ (34488)

เลขที่ 15 | ชั้นและห้อง 3/10

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวจิรัฐติกาล ปาปะกะ

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Jirattikan papaka

หมายเลขโทรศัพท์ 0611284734

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด