รูปประจำตัว

Janista Butkat

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวจณิสตา บุตรกาศ (34486)

เลขที่ 13 | ชั้นและห้อง 3/10

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวจณิสตา บุตรกาศ

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Janista Butkat

หมายเลขโทรศัพท์ 0924662836

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด