รูปประจำตัว

Khemintra tapho

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวเขมินทรา​ ตะโพธิ์ (34485)

เลขที่ 12 | ชั้นและห้อง 3/10

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวเขมินทรา​ ตะโพธิ์

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Khemintra tapho

หมายเลขโทรศัพท์ 0639768909

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด