รูปประจำตัว

Sirichai​ Tapha

ข้อมูลในโรงเรียน

นายศิริชัย​ ตะภา (34483)

เลขที่ 10 | ชั้นและห้อง 3/10

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายศิริชัย​ ตะภา

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Sirichai​ Tapha

หมายเลขโทรศัพท์ 0936205650

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด