รูปประจำตัว

Koraphat Pakikha

ข้อมูลในโรงเรียน

นายกรภัทร์ ปะกิคา (34158)

เลขที่ 1 | ชั้นและห้อง 3/2

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายกรภัทร์ ปะกิคา

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Koraphat Pakikha

หมายเลขโทรศัพท์ 0981872838

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด