รูปประจำตัว

Yotsaphon kamjinda

ข้อมูลในโรงเรียน

นายยศพนธ์ เเกมจินดา (34481)

เลขที่ 8 | ชั้นและห้อง 3/10

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายยศพนธ์ เเกมจินดา

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Yotsaphon kamjinda

หมายเลขโทรศัพท์ 0628514351

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด