รูปประจำตัว

Chaiyakul Baosing

ข้อมูลในโรงเรียน

นายชัยยากูล เบ้าสิงห์ (34476)

เลขที่ 3 | ชั้นและห้อง 3/10

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายชัยยากูล เบ้าสิงห์

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Chaiyakul Baosing

หมายเลขโทรศัพท์ 0637149780

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด