รูปประจำตัว

Jakkree Seewangket

ข้อมูลในโรงเรียน

นายจักรี สีแวงเขตร์ (34474)

เลขที่ 1 | ชั้นและห้อง 3/10

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายจักรี สีแวงเขตร์

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Jakkree Seewangket

หมายเลขโทรศัพท์ 0973203986

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด