รูปประจำตัว

Phichaphat bangbamnet

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวพิชาพัชร์ บางบำเนตร (34462)

เลขที่ 29 | ชั้นและห้อง 3/9

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวพิชาพัชร์ บางบำเนตร

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Phichaphat bangbamnet

หมายเลขโทรศัพท์ 0933976052

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด