รูปประจำตัว

Pichayapa Pawake

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวพิชญาภา ปะวะเข (34461)

เลขที่ 28 | ชั้นและห้อง 3/9

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวพิชญาภา ปะวะเข

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Pichayapa Pawake

หมายเลขโทรศัพท์ 0924385519

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด