รูปประจำตัว

Banthita Thaingtham

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวบัณฑิตา เทียงธรรม (34456)

เลขที่ 23 | ชั้นและห้อง 3/9

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวบัณฑิตา เทียงธรรม

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Banthita Thaingtham

หมายเลขโทรศัพท์ 0910702415

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด