รูปประจำตัว

Kanthima Maneechan

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวกันทิมา มณีจันทร์ (34448)

เลขที่ 15 | ชั้นและห้อง 3/9

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวกันทิมา มณีจันทร์

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Kanthima Maneechan

หมายเลขโทรศัพท์ 0650964373

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด