รูปประจำตัว

Krittika Ritwichai

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวกฤติกา ฤทธิ์วิชัย (34447)

เลขที่ 14 | ชั้นและห้อง 3/9

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวกฤติกา ฤทธิ์วิชัย

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Krittika Ritwichai

หมายเลขโทรศัพท์ 0621799352

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด