รูปประจำตัว

Sukkarin Polruksa

ข้อมูลในโรงเรียน

นายศักดิ์กรินทร์ พลรักษา (34444)

เลขที่ 11 | ชั้นและห้อง 3/9

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายศักดิ์กรินทร์ พลรักษา

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Sukkarin Polruksa

หมายเลขโทรศัพท์ 0972539802

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด