รูปประจำตัว

paramet boonkerd

ข้อมูลในโรงเรียน

นายปรเมศร์ บุญเกิด (34439)

เลขที่ 6 | ชั้นและห้อง 3/9

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายปรเมศร์ บุญเกิด

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) paramet boonkerd

หมายเลขโทรศัพท์ 0650319435

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด