รูปประจำตัว

Thanakrit Chinnachat

ข้อมูลในโรงเรียน

นายธนกฤต ชินชาด (34437)

เลขที่ 4 | ชั้นและห้อง 3/9

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายธนกฤต ชินชาด

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Thanakrit Chinnachat

หมายเลขโทรศัพท์ 0909284736

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด