รูปประจำตัว

Kanatip Aogman

ข้อมูลในโรงเรียน

นายคณาธิป ออกแม้น (34434)

เลขที่ 1 | ชั้นและห้อง 3/9

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายคณาธิป ออกแม้น

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Kanatip Aogman

หมายเลขโทรศัพท์ 0630031207

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด