รูปประจำตัว

Waranya pamaraga

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาววรัญญา ปะมะระกา (34426)

เลขที่ 33 | ชั้นและห้อง 3/8

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาววรัญญา ปะมะระกา

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Waranya pamaraga

หมายเลขโทรศัพท์ 0611230269

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด