รูปประจำตัว

wanisa paritesang

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาววนิสา ปะริเตสัง (34153)

เลขที่ 31 | ชั้นและห้อง 3/1

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาววนิสา ปะริเตสัง

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) wanisa paritesang

หมายเลขโทรศัพท์ 0808976576

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด