รูปประจำตัว

Thikhamphon Raksaphol

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวทิฆัมพร รักษาพล (34417)

เลขที่ 24 | ชั้นและห้อง 3/8

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวทิฆัมพร รักษาพล

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Thikhamphon Raksaphol

หมายเลขโทรศัพท์ 0935675231

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด