รูปประจำตัว

Anusorn Samsee

ข้อมูลในโรงเรียน

นายอนุสรณ์ แสมศรี (34408)

เลขที่ 15 | ชั้นและห้อง 3/8

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายอนุสรณ์ แสมศรี

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Anusorn Samsee

หมายเลขโทรศัพท์ 0804608549

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด