รูปประจำตัว

Purinin aunsan

ข้อมูลในโรงเรียน

นายภูรินินทร์ อันแสน (34403)

เลขที่ 10 | ชั้นและห้อง 3/8

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายภูรินินทร์ อันแสน

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Purinin aunsan

หมายเลขโทรศัพท์ 0968123762

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด