รูปประจำตัว

Phoompipat uoanit

ข้อมูลในโรงเรียน

นายภูมิพิพัฒน์ อุปนิตย์ (34402)

เลขที่ 9 | ชั้นและห้อง 3/8

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายภูมิพิพัฒน์ อุปนิตย์

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Phoompipat uoanit

หมายเลขโทรศัพท์ 0933829303

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด