รูปประจำตัว

Theeraphat Khamphaphant

ข้อมูลในโรงเรียน

นายธีรภัทร คำพาพันธ์ (34399)

เลขที่ 6 | ชั้นและห้อง 3/8

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายธีรภัทร คำพาพันธ์

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Theeraphat Khamphaphant

หมายเลขโทรศัพท์ 0949385085

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด