รูปประจำตัว

Thanakon pakkata

ข้อมูลในโรงเรียน

นายธนากร ปักกาเต (34397)

เลขที่ 4 | ชั้นและห้อง 3/8

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายธนากร ปักกาเต

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Thanakon pakkata

หมายเลขโทรศัพท์ 0611657369

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด