รูปประจำตัว

Kittiphum leelanoi

ข้อมูลในโรงเรียน

นายกิตติภูมิ ลีกล้าน้อย (34395)

เลขที่ 2 | ชั้นและห้อง 3/8

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายกิตติภูมิ ลีกล้าน้อย

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Kittiphum leelanoi

หมายเลขโทรศัพท์ 0956706462

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด