รูปประจำตัว

Phatchaya Panaputa

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวพัชยา ปะนะภูเต (34150)

เลขที่ 28 | ชั้นและห้อง 3/1

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวพัชยา ปะนะภูเต

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Phatchaya Panaputa

หมายเลขโทรศัพท์ 0909247123

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด