รูปประจำตัว

Phattharakap Savasri

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวภัทรกัปป์ สวาศรี (34389)

เลขที่ 34 | ชั้นและห้อง 3/7

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวภัทรกัปป์ สวาศรี

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Phattharakap Savasri

หมายเลขโทรศัพท์ 0933739693

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด