รูปประจำตัว

Pimonpan Buttaka

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวพิมลพรรณ บุตตะกะ (34387)

เลขที่ 32 | ชั้นและห้อง 3/7

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวพิมลพรรณ บุตตะกะ

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Pimonpan Buttaka

หมายเลขโทรศัพท์ 0621833821

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด