รูปประจำตัว

Narisara Sopah

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวนริศรา โสภาพ (34383)

เลขที่ 28 | ชั้นและห้อง 3/7

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวนริศรา โสภาพ

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Narisara Sopah

หมายเลขโทรศัพท์ 0993478055

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด