รูปประจำตัว

Jindamanee Aekraksa

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวจินดามณี เอกรักษา (34375)

เลขที่ 21 | ชั้นและห้อง 3/7

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวจินดามณี เอกรักษา

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Jindamanee Aekraksa

หมายเลขโทรศัพท์ 0610372149

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด