รูปประจำตัว

Pranpriya Khaensa

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวปราณปรียา แคนสา (34148)

เลขที่ 26 | ชั้นและห้อง 3/1

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวปราณปรียา แคนสา

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Pranpriya Khaensa

หมายเลขโทรศัพท์ 0918691206

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด