รูปประจำตัว

Patcharaphong Pitsaya

ข้อมูลในโรงเรียน

นายพัชรพงศ์ ปิดสายะ (34364)

เลขที่ 11 | ชั้นและห้อง 3/7

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายพัชรพงศ์ ปิดสายะ

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Patcharaphong Pitsaya

หมายเลขโทรศัพท์ 0935415336

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด