รูปประจำตัว

kit khampa

ข้อมูลในโรงเรียน

นายกฤษณ์ คำผา (34354)

เลขที่ 1 | ชั้นและห้อง 3/7

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายกฤษณ์ คำผา

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) kit khampa

หมายเลขโทรศัพท์ 0610648224

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด