รูปประจำตัว

Natnicha Pama

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวณัฐณิชา ปะมา (34145)

เลขที่ 23 | ชั้นและห้อง 3/1

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวณัฐณิชา ปะมา

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Natnicha Pama

หมายเลขโทรศัพท์ 0925133702

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด