รูปประจำตัว

Ainkornkaew Nintharat

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวอินทร์กรแก้ว นินทะราช (34352)

เลขที่ 39 | ชั้นและห้อง 3/6

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวอินทร์กรแก้ว นินทะราช

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Ainkornkaew Nintharat

หมายเลขโทรศัพท์ 0801614032

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด