รูปประจำตัว

Sawanya Pukkatanang

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวสวรรยา ปักเขตานัง (34345)

เลขที่ 32 | ชั้นและห้อง 3/6

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวสวรรยา ปักเขตานัง

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Sawanya Pukkatanang

หมายเลขโทรศัพท์ 0934608919

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด