รูปประจำตัว

Thikamporn Tuamkaew

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวฑิฆัมพร ท้วมแก้ว (34144)

เลขที่ 22 | ชั้นและห้อง 3/1

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวฑิฆัมพร ท้วมแก้ว

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Thikamporn Tuamkaew

หมายเลขโทรศัพท์ 0933914924

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด