รูปประจำตัว

Pakawadee Buttaka

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวภควดี​ บุตตะกะ (34340)

เลขที่ 27 | ชั้นและห้อง 3/6

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวภควดี​ บุตตะกะ

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Pakawadee Buttaka

หมายเลขโทรศัพท์ 0994747105

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด