รูปประจำตัว

Pornchita Banso

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวพรชิตา บาลโส (34337)

เลขที่ 24 | ชั้นและห้อง 3/6

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวพรชิตา บาลโส

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Pornchita Banso

หมายเลขโทรศัพท์ 0840902477

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด