รูปประจำตัว

Chanachon Putakhet

ข้อมูลในโรงเรียน

นายชนะชล ภูตเขต (34124)

เลขที่ 2 | ชั้นและห้อง 3/1

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายชนะชล ภูตเขต

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Chanachon Putakhet

หมายเลขโทรศัพท์ 0961098805

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด