รูปประจำตัว

Phairot bunrot

ข้อมูลในโรงเรียน

นายไพโรจน์ บุญโรจน์ (34329)

เลขที่ 16 | ชั้นและห้อง 3/6

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายไพโรจน์ บุญโรจน์

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Phairot bunrot

หมายเลขโทรศัพท์ 0937234627

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด