รูปประจำตัว

PhongsakonParinthon

ข้อมูลในโรงเรียน

นายพงศกร ปะรินทร (34326)

เลขที่ 13 | ชั้นและห้อง 3/6

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายพงศกร ปะรินทร

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) PhongsakonParinthon

หมายเลขโทรศัพท์ 0910596585

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด